KOMUNIKASYON SA MAKABAGONG PANAHON PDF

Ang mga bagay na nililikha ng tao ay ginagamit upang mas mapadali ang pamumuhay ng mga tao halimbawa sa trabaho, komunikasyon, transportasyon at iba pa. Totoo ngang matalino ang mga tao dahil ang mga bagay na ginawa para gamitin sa mabuti ay nagagawan ng paraan ng iba para magamit rin sa kasamaan. Bakit nga ba kailangan pa nating gumawa ng masasamang bagay kung mapapaunlad din naman nating ang ating sarili kung gagawa tayo ng mabubuting bagay. Marami sa atin ang natutuwa dahil napapaunlad sila ng mga makabagong teknolohiya pero marami rin ang nasasaktan at nasasawi dahil dito. Hindi lahat ng tao ay mabubuti para gamitin nila ng tama ang mga makabagong teknolohiya.

Author:Kigajinn Zujar
Country:Brunei Darussalam
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):1 June 2016
Pages:241
PDF File Size:9.32 Mb
ePub File Size:14.18 Mb
ISBN:664-5-73179-747-4
Downloads:29245
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamusarWika, Katuturan at Katangian 1. Ang wika ay masistemang balangkas. Ang wika ay sinasalitang tunog. Ang wika ay pinipili at isinasaayos. Ang wika ay arbitaryo. Ang wika ay ginagamit. Ang wika ay nakabatay sa kultura 7. Ang wika ay nagbabago. Mga Teorya ng Pinagmulan ng Wika 1. Teoryang Bow-wow ang wika ay mula sa panggagaya ng tunog ng kalikasan.

Teoryang Pooh-pooh napabulalas ng masidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap.. Teoryang Yo-he-ho bunga ng pwersang pisikal 4. Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay nag-ugat sa mga tunog ng kanilang nililikha na mga ritwal. Teoryang Ta-ta - ayon sa kumpas o galaw ng kamay ng tao. Teoryang Ding-dong - tunog na nililikha ng mga bagay-bagay. Teoryang Mama - pinakamadaling pantig ng pinakamahalagang bagay kahawig ng Bow-wow 8.

Teoryang Sing-song - nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pa.. Teoryang Hey you! Teoryang Coo Coo - tunog na nililikha ng mga sanggol Teoryang Yum Yum - tunog at kilos ng pangangatawan.

Hawig ng Ta-ta Teoryang Babble Lucky - walang kahulugang bulalas ng tao. Teoryang Hocus Pocus -mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay n gating mga ninuno.

Teoryang Eureka! Kahalagahan ng Wika 1. Instrumento ng Komunikasyon. Nag-iingat at Nagpapalaganap ng Kaalaman. Nagbubuklod ng Bansa.

Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip. Mga Tungkulin ng Wika 1. Interaksyunal 2. Instrumental 3. Regulatori 4. Personal 5. Imahinatibo 6. Heuristik 7. Impormatib - tungkuling ginagamit sa pagtatag, pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong sosyal sa kapwa.

Antas ng Wika 1. Pormal - mga salitang istandard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami. Impormal - mga salitang karaniwan, palasak, pang-araw-araw sa pakikipag-usap a. Lalawiganin - bokabularyong dayalektal; particular na pook; may kakaibang tono b.

Kolokyal - ginagamit sa pagkakataong impormal; pagpapaikli ng salita c. Pagbabaligtad at Pagdaragdag Halimbawa: hindi-dehin-dehins 2. Pagpapaikli at Pagbabaligtad Halimbawa: pantaloon-talon-lonta; sigarilyo-siyo-yosi 4. Panghihiram at Pagpapaikli Halimbawa: dead malice dedma; american boy amboy; security sikyo 5. Barayti ng Wika 1. Dayalek - nililikha ng dimensyong heograpiko; tinatawag na wikain sa iba pang aklat; ginagamit sa isang particular na rehiyon.

Sosyolek - barayting nabubuo batay sa dimensyong sosyal; sosyal na barayti ng wika. Legal Jargon Jargon mga tanging bokabularyo ng isang particular na pangkat ng gawain. Idyolek - ang kaniya-kaniyang paraan ng paggamit ng wika.

Pidgin - Nobodys native language. Hal: Suki, ikaw bili tinda mura. Kasaysayan ng Pag-unlad ng Wikang Pambansa sa Pilipinas Ang Wikang Pambansa sa Saligang Batas - nagtadhana ng tungkol sa wikang pambansa: ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad ar pagpapatibay ng isang wikang.

Samantalangito ay payabungin. Ang Kalikasan ng Wikang Pambansa Nob. Pilipinas batay sa Tagalog B. Tagalog, Pilipino, Filipino: May Pagkakaiba ba? Quezon ang W. Pagsasalin Halimbawa: east silangan b. Lubusang Panghihiram Halimbawa: Xerox Xerox c.

IPCOP ADMIN MANUAL PDF

Komunikasyon sa Makabagong Panahon ni Rolando A. Bernales, et al.

Wika, Katuturan at Katangian 1. Ang wika ay masistemang balangkas. Ang wika ay sinasalitang tunog. Ang wika ay pinipili at isinasaayos.

GASTRITIS HIPERTROFICA PDF

Ang Wikang Filipino sa Makabagong Panahon (Isang Pananaliksik)

Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan. Ang ekonomiya ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o nagkakaintindihan. Bagamat maraming nakabubuting dulot ang paggamit ng mga sinasabing modernong teknolohiya, mayroon din namang hinaharap na suliranin ang ilan sa mga mamayang Pilipino. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod: 1. Pag-asa lamang sa modernong teknolohiya hal. Maling pananaw ng mamamayang Pilipino sa kapangyarihan ng modernong teknolohiya sa pakikipag talastasan.

LOGILINK WL0129 PDF

Komunikasyon sa Makabagong Panahon (Reviewer)

.

IXTOC I PDF

Ang Makabagong Mundo at ang Modernong Panahon

.

Related Articles