JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA PDF

Afterwards, you simply type the chosen keyword in the carinwka bar to start the search in the chosen dictionary. EUdict European dictionary is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. Ekstrakti, esencije i koncentrati kave. Odredbe iz stavka 1.

Author:Moogulrajas Faell
Country:Russian Federation
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):13 September 2013
Pages:313
PDF File Size:13.57 Mb
ePub File Size:9.10 Mb
ISBN:291-3-44682-372-4
Downloads:26222
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudotaurRubrika 1 Deklaracija , sastoji se od tri podele: Prva i druga podela ne popunjavaju se. U rubriku 3 Obrasci , koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca. U prvu podelu se upisuje redni broj obrasca, a u drugu podelu ukupan broj obrazaca. U rubriku 4 Tovarni list upisuje se ukupan broj prevoznih isprava.

Rubrika 9 Lice odgovorno za finansijsko poravnanje , ne popunjava se. Rubrika 12 Podaci o vrednosti , ne popunjava se. Podela b ne popunjava se. Rubrika 16 Zemlja porekla , ne popunjava se.

Rubrika 20 Uslovi isporuke , ne popunjava se. Rubrika 21 Identitet i nacionalnost aktivnog prevoznog sredstva koje prelazi granicu , ne popunjava se. Vrednost upisana u ovu rubriku jednaka je zbiru vrednosti upisanih u rubriku 42, u svim naimenovanjima. Rubrika 23 Kurs valute , ne popunjava se. Rubrika 24 Vrsta posla , ne popunjava se. Rubrika 28 Finansijski i bankarski podaci , ne popunjava se. Rubrika 30 Mesto robe , ne popunjava se. Ako je roba u kontejneru, u ovaj red se upisuju njegove identifikacione oznake.

U rubriku 32 Naimenovanje broj upisuje se redni broj naimenovanja pod kojim se roba prijavljuje u JCI. Ako je u prethodno odobrenom carinskom postupku roba svrstana po Carinskoj tarifi, u prvu i drugu podelu ove rubrike upisuju se podaci iz prve i druge podele rubrike 33 prethodnog dokumenta npr: JCI za izvoz robe i dr.

Rubrika 36 Povlastica , ne popunjava se. Rubrika 37 Postupak , ne popunjava se. Rubrika 39 Kvota , ne popunjava se. Rubrika 41 Dopunska jedinica , ne popunjava se. Rubrika 43 MV - Metod vrednovanja , ne popunjava se. Upisuju se, po potrebi, podaci o odobrenju i sertifikatu. Rubrika 51 Planirane tranzitne carinarnice i zemlja ne popunjava se.

Rubrika H Naknadna kontrola , ne popunjava se. U rubriku 3 Obrasci koja se sastoji od dve podele, upisuju se podaci o broju obrazaca.

U prvu podelu upisuje se redni broj obrasca, a u drugu podelu - ukupan broj obrazaca. Rubrika 4 Tovarni list , ne popunjava se. Podela b se ne popunjava. U rubriku 31 Pakovanje i naimenovanje robe, oznake i brojevi - kontejner broj - broj i vrsta - u prvi red, odvojeno kosim crtama, upisuje se ukupan broj, vrsta i oznake koleta. Izuzetno, od stava 2. Peta podela ove rubrike ne popunjava se. Ako nije postojao prethodni postupak, upisuju se dve nule. Rubrika 50 Nosilac postupka , ne popunjava se.

Rubrika 55 Pretovar , ne popunjava se. Ako je to potrebno mogu se popuniti i druge rubrike. Uredbe, kada se u ovu podelu upisuje: "ZK".

AUSLANDSTARIFE TELEKOM PDF

Intermex CAR - Jedinstveni carinski postupak

.

BRILLIANT MOON DILGO KHYENTSE RINPOCHE PDF

JCI (jedinstvena carinska isprava)

.

Related Articles