COMMISSIE MEIJERINK PDF

Straks moeten de leerlingen niet alleen goed opgeleid zijn voor een beroep, maar zij moeten ook aantonen een daarbij behorend algemeen maatschappelijk niveau te hebben. De commissie Meijerink De leden van de commissie Meijerink hebben bepaald wat het eindniveau voor Nederlands en rekenen moet zijn voor de leerlingen die van school komen. De eisen zijn behoorlijk opgeschroefd. Natuurlijk waren er heel veel klachten over werknemers die onvoldoende konden lezen en schrijven of te veel moeite hadden met rekenen. Daar moest iets aangedaan worden. Het onderwijs in Nederland ging in vergelijking met het onderwijs in andere landen wat achteruit.

Author:Yozuru Gashura
Country:Guatemala
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):15 April 2012
Pages:207
PDF File Size:3.88 Mb
ePub File Size:10.13 Mb
ISBN:650-7-92502-890-3
Downloads:63869
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TozuruStraks moeten de leerlingen niet alleen goed opgeleid zijn voor een beroep, maar zij moeten ook aantonen een daarbij behorend algemeen maatschappelijk niveau te hebben. De commissie Meijerink De leden van de commissie Meijerink hebben bepaald wat het eindniveau voor Nederlands en rekenen moet zijn voor de leerlingen die van school komen. De eisen zijn behoorlijk opgeschroefd. Natuurlijk waren er heel veel klachten over werknemers die onvoldoende konden lezen en schrijven of te veel moeite hadden met rekenen.

Daar moest iets aangedaan worden. Het onderwijs in Nederland ging in vergelijking met het onderwijs in andere landen wat achteruit. Al met al reden om in te grijpen en strengere eisen te stellen. Heim Meijerink, voorzitter van de Commissie Meijerink De niveaus van de commissie Meijerink Natuurlijk hoeft niet iedereen even goed te zijn in rekenen en schrijven.

Welk niveau je moet beheersen hangt van je opleiding af. De eerste niveau moeten leerlingen bereikt hebben als zij doorstromen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Tijdens het voortgetzet onderwijs en het beroepsonderwijs moeten zij dan een hoger niveau bereiken.

Niveau 1F Niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het eind van de basisschool moet hebben. Sommige leerlingen zullen aan het eind van de basisschool al een hoger niveau hebben, maar het niveau van anderen ligt nog ver beneden 1F. Voor het praktijkonderwijs en de AKA-opleiding Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent is niveau 1F ook het doel. Niveau 2F Dit is het niveau dat mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. VMBO-leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg moeten het aan het einde van hun opleiding vaak wel kunnen bereiken.

Dat is ook van belang voor het doorstromen naar de hoogste richting binnen het MBO. Het niveau ligt boven het gemiddelde, omdat er meer van hen wordt verlangd. Ook hier is het voor sommige leerlingen moeilijk op het niveau te bereiken. Leerlingen hebben al een richting gekozen en die richting is vaak gekozen vanwege een bepaalde aanleg voor taal of rekenen. Het is een hoog niveau, maar het is natuurlijk logisch dat men aan de vaardigheden van mensen met een hoge opleiding ook hoge eisen gaat stellen.

Hoe gaat men te werk? Er zijn testen waarmee het niveau van Nederlands en rekenen vastgesteld wordt. Meestal gebeurt dat aan het begin van de opleiding. Daarna gaat de leerling met Nederlands en rekenen aan de slag.

Tussentijdse toetsen geven de voortgang aan. Als de leerling voldoende kennis heeft of aan het einde van zijn opleiding is, kan hij een eindtoets doen en die geeft aan of het gevraagde niveau bereikt is. Natuurlijk zijn er ook herkansingsmogelijkheden. De discussie De regering heeft bepaald dat de beheersing van Nederlands en rekenen omhoog moet en stelt in het kader daarvan allerlei eisen aan de scholen en hun leerlingen.

Natuurlijk is dit goed. Met name de praktijkgerichte mensen hebben moeite met de eisen. Sommige mensen willen hun vak goed beheersen en kunnen wat de algemene vakken betreft niet behalen wat voor hun niveau nodig is. Bij anderen ontbreekt de interesse.

Sommige mensen vinden dat er veel te veel tijd besteed wordt aan overbodige kennis. Niet alleen mijn vak is belangrijk. Taal en rekenen ook! De toekomst Het blijft niet bij Nederlands en Rekenen.

Soortgelijke eisen zullen een paar jaar later waarschijnlijk ook gaan gelden voor Engels en LLB Leren Loopbaan Burgerschap, een soort maatschappijleer.

KULTURA PARYSKA PDF

Commissie Meijerink: goede beheersing van Nederlands en rekenen verplicht

Kidal De kamer is daarin onvoldoende begeleid en heeft niet goed onder ogen gezien dat haar optreden zeer kritisch zou worden bekeken op politieke vooringenomenheid. Wat doen we met vreemde vogels op de weg? Proces Wilders moet opnieuw na wraking. Dat heeft de emotie tot heel dicht bij de koffiemachine gebracht. OM in Den Haag onderzoekt aangifte Wilders. From This Paper Figures, tables, and topics from this paper.

MAKIGAMI ANALYSIS PDF

Steunpunt Taal en Rekenen VO

.

EL AMOR ES UNA DECISION GARY SMALLEY PDF

.

CRESTRON DMC-C PDF

.

Related Articles